NOMINEER JOUW FAVORIET VOOR DE FEL BEGEERDE AWARD

VOOR ALLE WERKENDEN 50 PLUSSERS

In feite kan iedereen die voldoet aan de criteria in aanmerking komen voor de Award en daarmee is het duidelijk dat de Award zeker niet alleen bestemd is voor het hoger kader. Iedereen kan op zijn niveau innoverend of flexibel zijn om maar twee criteria te noemen. Zo kan een bedrijf meerdere nominaties doen.

Om voor de Award in aanmerking te komen zijn de persoonlijke eigenschappen van de genomineerde belangrijk. Onze jury maakt een selectie op basis van de volgende eigenschappen: innovativiteit, productiviteit, flexibiliteit, loyaliteit en inspiratie. Uiteraard is er ook sprake van een gezonde levensstijl en vitaliteit. Belangrijk is dat je collega's je willen nomineren omdat je als 50-plusser uitblinkt in je werk. De genoemde criteria en beschrijving gelden als indicatie.

Image

NOMINATIE FORMULIER

Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in

Toelichting criteria:

Productiviteit:
De genomineerde is door de opgedane ervaring en vaardigheden in staat om materie en processen goed te overzien en bezit een hoge productiviteit en neemt anderen in een team mee en stimuleert anderen tot een hogere productiviteit.

Flexibiliteit:
De genomineerde weet zichzelf steeds opnieuw uit te vinden, staat open voor en kan zich aanpassen aan de grote veranderingen in technologie en samenleving. De genomineerde heeft een leven lang geleerd en zich ontwikkeld en kan problemen omzetten in kansen. Vanuit de wetenschap en het vertrouwen dat achter elke wolk de zon weer schijnt heeft genomineerde veel positieve impact binnen een bedrijf en stimuleert ook anderen om te blijven leren.

Loyaliteit:
Loyaliteit en trouw hangen samen. Je bent loyaal aan je organisatie waar je voor werkt en dus aan de klanten, management en uiteraard aan jezelf. Je voelt je verbonden met wat je doet en je hebt oog voor het belang waar je voor staat. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid. Je bent een oprecht persoon.

Inspiratie:
Genomineerde staat positief in het leven, heeft veerkracht en flexibiliteit opgebouwd om tegenslagen te kunnen verwerken. Genomineerde is betrokken, haalt alles uit zichzelf en de mensen om zich heen, zet anderen in beweging, is gedreven, bezielend en inspireert en stimuleert anderen tot het leveren van grootse prestatie.

Arbeidsethos:
Genomineerde heeft een uitstekende arbeidsethos en laat dit zien door levenservaring, betrokkenheid, stabiliteit maar ook brede inzetbaarheid. Genomineerde is de stimulerende factor achter een team zonder daarop de nadruk te leggen of credits daarvoor te nemen. Persoonlijke ambitie gaat samen met de behoefte om opgedane kennis en ervaring over te dragen aan een volgende generatie.

Gezonde levensstijl en vitaliteit:
De genomineerde zorgt goed voor zichzelf en houdt er een gezonde en vitale levensstijl op na. De werkende toont hiermee op een inspirerende manier aan collega’s dat goed voor jezelf zorgen vooral ook betekent dat je voor anderen van waarde kunt zijn en blijven.

STEUN HET INITIATIEF VAN THE EXPERIENCE AWARD®

SUPPORTER WORDEN?

The Experience Award is een initiatief om de tomeloze inzet die oudere werknemers elke dag leveren te belichten en te belonen. Zo willen we de huidige negatieve beeldvorming over 50-plussers, die veelal gebaseerd is op vooroordelen, vervangen voor een realistischer positief beeld van de voordelen die deze generatie heeft voor bedrijven en voor de samenleving als geheel.

Van vooroordelen naar voordelen
Met The Experience Award willen we de uitblinkers onder de oudere werknemers in de schijnwerpers zetten en zo een realistischer, positief beeld van deze ervaren krachten neerzetten. Dat is een proces dat veel tijd en inzet vergt en kostbaar is. Sponsoren ondersteunen ons daarbij. Maar we willen niet dat The Experience Award alleen afhankelijk is van bedrijven.

The Experience Award is van mensen voor mensen.
De Award is er niet alleen voor de 50-plussers van nu, maar ook voor de 50-plussers van de toekomst. Daarom vragen we mensen van alle leeftijden om ’supporter’ van ons te worden.

Support The Experience Award
Onderschrijf je ons idee en wil je bijdragen aan een positiever beeldvorming van de oudere generatie, word dan supporter van The Experience Award. Met een kleine bijdrage help je ons al verder op weg om de tomeloze inzet van oudere werknemers te belichten en te belonen.

 

JA! Ik word supporter

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Wij nemen contact op om uw bericht te verifiëren.