De 50-plusser op de arbeidsmarkt: toekomst of contradictie?

25 februari 2022
High Tech Campus, Eindhoven

DE AANLEIDING

Meer dan de helft van de volwassen bevolking van Nederland is momenteel ouder dan 50 jaar. Van de totale werkende beroepsbevolking, tegen de 9 miljoen mensen, is ongeveer een derde ouder dan 50. Dat betekent dat miljoenen werknemers van 50 jaar en ouder werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen. Elke dag zetten zij in een veelheid van sectoren en beroepen hun professionele ervaring, deskundigheid en competenties in. Elke dag tonen zij tomeloze inzet in de zorg en het onderwijs. Elke dag dragen zij bij aan de economie van Nederland. Elke dag werken miljoenen werknemers en ondernemers van boven de 50 aan het ontwikkelen en innoveren van bedrijven en concepten die onze economie sterker en onze wereld mooier maken.

Duidelijk is dat de werknemer boven de 50 een wezenlijke en onmisbare bijdrage levert aan de maatschappij en economie. Toch bestaat er een negatief beeld van de 50-plusser. Door dat negatieve beeld hebben werkzoekende 50-plussers moeite bij het vinden van een baan.

Het gaat goed met de Nederlandse economie, het aantal openstaande vacatures stijgt, arbeidstekorten worden steeds nijpender en als resultaat is de werkloosheid in neen decennium niet zo laag geweest.

Een grote oorzaak van negatieve beeldvorming zijn de heersende leeftijd gerelateerde stereotypen die werkgevers en HR-managers op oudere sollicitanten leggen. Zij worden vaak en bij voorbaat afgeschreven als te duur, zonder dat er uberhaupt een loononderhandeling heeft plaatsgevonden. Zo lijkt het beeld te overheersen dat ouderen minder productief, flexibel en innovatief zijn en moeilijk breed ingezet kunnen worden. Daar staat tegenover dat “jong” als synoniem wordt gezien voor goedkoop, flexibel en innovatief.

Voor de economie en de Nederlandse maatschappij leidt dit soort denken ertoe dat er ontzettend veel menselijk kapitaal onbenut blijft waardoor bedrijven miljarden aan omzet laten liggen, zo blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers.

Als tegenhanger van deze negatieve beeldvorming is het noodzakelijk om de wijsheid van de ouderen als kracht in onze samenleving te erkennen en een realistisch en positief beeld neer te zetten. Bedrijven en hun personeelsmanagement moeten de positieve kracht en de sterke kante van ouderen op de werkvloer gaan benadrukken.

Wat is dan die waarde van de oudere werknemer? Zij beschikken vaak over andere kennis, andere perspectieven en manieren van denken. Dit kan heel verfrissend werken en leiden tot innovatieve producten en diensten.

Image

DE INHOUD

 1. Introductie
 2. Economische en maatschappelijke Ontwikkelingen in Nederland?
 3. Hoe ziet de arbeidsparticipatie uit naar leeftijd en sector?
 4. Waar zijn de grootste behoeften aan personeel/ tekorten aan personeel
 5. Wat zijn de unieke kenmerken van de 50-plusser op de werkvloer
  1. Productie;
  2. Levenservaring
  3. Betrokkenheid
  4. Stabiliteit
  5. Brede inzetbaarheid
 6. Hoe kunnen ouderen het verschil maken?
 7. Stappenplan voor implementatie;
  1. Bewustwording van de intrinsieke motivatie van de groep;
  2. Breng in kaart welke ambities haalbaar zijn voor de toekomst van de groep;
  3. Onderzoek hoe je de kracht van de 50-plusser, levenservaring, motvatie, competenties en ambities kan integreren binnen de organisatie. Voor ouderen is dit een enorme kans om hun levenservaring als meerwaarde kunnen inbrengen op de werkvloer;
  4. Onderzoek hun rol als coach voor de organisatie
  5. Maak een op maat gesneden scholingsprogramma zodat zij ook aansluiting hebben met de ontwikkelingen en trends

VOORINSCHRIJVING

Meldt je vrijblijvend aan en reserveer jouw deelname. Het verplicht je nog tot niets, maar je hebt wel jouw tickets geclaimd.

Ticketprijs: € 345,- exclusief btw.

Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in

The Experience Award®
& Congres

 LIVE EVENT


De Toekomst van Arbeid

8 februari 2022

DIVERSITEIT & INCLUSIE


Ons doel is het realiseren van een diverse en inclusieve arbeidsmarkt; een arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen ongeacht leeftijd, gender, achtergrond, ervaring, geaardheid, of geloof.